Kimyasallar, Yanıcılar & Patlayıcılar / Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, IMDG Kod & Etiketleri

Kimyasal ürünler birçok sektörde hammadde olarak vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ancak bu ürünler genellikle tehlikeli madde sınıfına girdikleri için diğer kargo grupları gibi elleçlenemezler. Kimyasal, yanıcı ve patlayıcı ürünlerin taşımacılığındaki tüm süreçlere hâkim olmak ancak Turkon Line gibi bu sektörde deneyimli ve tecrübeli bir lojistik çözüm ortağı ile mümkündür. Ürünlerin taşınmasından istiflenmesine, limanda bekletilmesinden depolanmasına kadar her konuda Turkon Line, bilgi ve becerisi ile bu sektörlerin yanındadır. Turkon Line, güvenlik standartlarının yanı sıra uluslararası çevre standartlarına da titizlikle uymaktadır. Taşıma süreçleri için uluslararası düzenlemeler ve mevzuatlar belirlenmiştir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), uluslararası taşımacılığın emniyeti ve güvenliği için standartları belirler ve yasal konuları denetler. Tehlikeli maddelerin denizyolu ile taşınması iki ana sözleşme tarafından düzenlenmektedir. SOLAS (International Convention for the Safety of the Life at Sea) denizde can güvenliği ile ilgili uluslararası kuralları içeren sözleşme ve MARPOL (International Convention for the Prevention of pollution from Ships) denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesine ait uluslararası sözleşmedir.

IMDG Kod (International Maritime Dangeraous Goods Code), Uluslararası Deniz Danışma Kurulu Tehlikeli Yük Kodları düzenlemelerini SOLAS ve MARPOL konvansiyonlarından almaktadır. Ülkemizde, SOLAS 1946 tarihli 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve MARPOL 2005 tarihli 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun çıkarılmıştır. IMDG Kod, 1960 SOLAS Konferansında SOLAS Sözleşmesi Bölüm VII çerçevesinde oluşturulmuştur. 1965 yılındaki IMO toplantısında hükümetlerin tavsiyesiyle, IMO Deniz Emniyet Komitesi MSC (Maritime Safety Committee) tarafından IMDG Kod onaylanmıştır. 1 Ocak 2004 itibariyle de zorunlu hale getirilmiştir. IMDG Kod'un amacı, Birleşmiş Milletler SOLAS/74 Konvansiyonu'nun öngördüğü şekilde ambalajlı, konteyner veya yük taşıma birimlerindeki tehlikeli yüklerin emniyetle taşınmasında uluslararası bir standart sağlamaktır.

Deniz, hava, tren, kara ve iç su yollarıyla yapılan taşımalar için Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması ve Risk tanımları Birleşmiş Milletler UN (UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) tarafından yapılmaktadır. Tehlikeli yükler, UN Numarası (UN Number) ve Uygun Taşımacılık İsmi (Proper Shipping Name) verilerek numaralandırılmış ve isimlendirilmişlerdir. UN number, tehlikeli yüklerin özelliklerini ve istif gereklerini kolayca bulabilmek için, Birleşmiş Milletler (United Nations) tarafından tehlikeli yüklere verilmiş 4 rakamlı numaradır. Örnek : UN 1203 MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL. Tehlikeli maddeler kimyasal yapılarına (yanıcı, basınçlı), şekillerine (katı, sıvı, gaz) ve tehlikelerine (patlayıcı, zehirli) göre gruplandırılırlar. Can ve mal emniyeti açısından ayrı ayrı özellikler arz eden 9 ayrı tehlikeli madde sınıfı, uluslararası etiket ve kod işaretlerine göre aşağıda sıralanmıştır.

Sınıf 1: Patlayıcı maddeler veya nesneler
Örnek: Tehlike işaretleri, Havai Fişekler, Fünyeler, TNT, Dinamit, Nitrogliserin

gallery-1
Bölüm 1.1 Kütlesel patlama tehlikesi olan madde ve nesneler
Bölüm 1.2 Fırlama tehlikesi olan ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler. Bölüm 1.3 Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi olan, ancak kitlesel patlama tehlikesi olmayan madde ve nesneler.

Sembol:Patlayan Bomba /Zemin:Turuncu /Numara & Renk:1 &Siyah Not: **Bölüm yeri - patlayıcılık, ikincil risk ise boş bırakılacaktır. *Uyumluluk grubu yeri - patlayıcılık, ikincil risk ise boş bırakılacaktır.

gallery-1
Bölüm:1.4 Belirgin bir tehlike içermeyen maddeler ve nesneler

Sembol :Siyah Rakamlar yaklaşık 30 mm yüksekliğinde ve 5 mm kalınlığında olacaktır. (100 mm x 100 mm boyutlarında bir etiket için). )
Zemin :Turuncu Numara & Renk:1 & Siyah Not:*Uyumluluk grubu yeri

gallery-1
Bölüm:1.5 Kütlesel patlama tehlikesi olan ancak hassasiyeti çok az olan maddeler

Sembol :Siyah Rakamlar yaklaşık 30 mm yüksekliğinde ve 5 mm kalınlığında olacaktır. (100 mm x 100 mm boyutlarında bir etiket için). )
Zemin :Turuncu Numara & Renk:1 & Siyah Not:*Uyumluluk grubu yeri

gallery-1
Bölüm:1.6 Kütlesel patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki nesneler

Sembol :Siyah Rakamlar yaklaşık 30 mm yüksekliğinde ve 5 mm kalınlığında olacaktır. (100 mm x 100 mm boyutlarında bir etiket için). )
Zemin :Turuncu Numara & Renk:1 & Siyah Not:*Uyumluluk grubu yeri

Sınıf 2: Gazlar

gallery-1
gallery-1
Sınıf: 2.1 Alevlenebilir gazlar Kütlesel patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki nesneler

Sembol: Siyah Rakamlar yaklaşık 30 mm yüksekliğinde ve 5 mm kalınlığında olacaktır.
100 mm x 100 mm boyutlarında bir etiket için). Zemin :Turuncu Numara & Renk:1 & Siyah Not:*Uyumluluk grubu yeri

gallery-1
gallery-1
Sınıf: 2.2 Alevlenmeyen, zehirsiz gazlar

Sembol : Gaz silindiri siyah veya beyaz.
Zemin : Yeşil Numara & Renk: 2 & siyah veya beyaz
Örnek: 2 & siyah veya beyaz

gallery-1
Sınıf: 2.3 Zehirli gazlar

Sembol : Kafatası ve çapraz kemikler siyah
Zemin : Beyaz Numara & Renk: 2 & beyaz
Örnek Amonyum, Hava Gazı, Siyanür

Sınıf 3: Alevlenebilir Sıvılar

gallery-1
gallery-1

Sembol : Alev siyah veya beyaz Zemin : Kırmızı Numara & Renk: 3 & Siyah veya beyaz
Örnek: Gazolin, Boya, Mürekkep, Parfüm, Benzin

Sınıf 4: Alevlenebilir Katılar

gallery-1
Sınıf: 4.1 Alevlenebilir katılar, kendi kendine tepkimeye giren maddeler, hassasiyeti azaltılmış katı patlayıcılar

Sembol : Alev & Siyah Zemin : Yedi dikey kırmızı şerit ile beyaz Numara & Renk: 4 & Siyah
Örnek Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Neft Yağı, Kibrit

gallery-1
Sınıf: 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Sembol : Alev & Siyah Zemin : Üst yarısı beyaz, alt yarısı kırmızı. Numara & Renk: 4 & Siyah Örnek Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Neft Yağı, Kibrit

gallery-1
gallery-1
Sınıf: 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkaran maddeler

Sembol : Alev siyah veya beyaz Zemin : Mavi Numara & Renk: 4 & Siyah veya Beyaz
Örnek Kalsiyum, Magnezyum, Alkalin Alaşımlar, Baryum, Karpit, Natriyum

Sınıf 5: Oksitleyici/ Yükseltgen maddeler ve organik peroksitler

gallery-1
Sınıf: 5.1 Oksitleyici/Yükseltgen maddeler

Sembol : Daire üzerinde alev siyah
Zemin : Sarı Numara & Renk: 5.1 & Siyah
Örnek : Oksijen üreten kimyasallar, Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat

gallery-1
gallery-1
Sınıf: 5.2 Organik peroksitler

Sembol : Alev siyah veya beyaz Zemin : Üst yarısı kırmızı, alt yarısı sarı Numara & Renk: 5.2 & Siyah Örnek Metil etil keton peroksit, Saç boyaları, Kaporta macunları, Benzol peroksit, Hidrojen peroksit

Sınıf 6: Zehirli maddeler ve bulaşıcı maddeler

gallery-1
Sınıf: 6.1 Zehirli maddeler

Sembol : Kafatası ve çapraz kemikler siyah
Zemin : Beyaz Numara & Renk: 6 & Siyah
Örnek : Böcek ilaçları, Dezenfekte ediciler, Fare zehri, Cıva bileşikleri, Nikotin, Kurşun

gallery-1
Sınıf: 6.2 Bulaşıcı maddeler

Sembol : Daire içinde üst üste binmiş üç hilal siyah
Zemin : Beyaz Numara & Renk: 6 & Siyah
Örnek : Bakteriler, Virüsler, Tıbbi atıklar, Kan örnekleri

Sınıf 7: Radyoaktif Madde
Örnek: Uranyum, Platinyum, Toryum, Radyonükleer Maddeler

gallery-1

Sınıf: 7A Kategori I- BEYAZ Sembol : Yonca Siyah Zemin : Beyaz Numara & Renk : 7 & Siyah
Not : Etiketin alt yarısında siyah olarak: RADIOACTIVE” “CONTENTS …” (RADYOAKTIF, İÇERİKLER) "ACTIVITY ..." ("AKTİVİTE ...") "RADIOACTIVE" (RADYOAKTIF) kelimesinin ardından kırmızı bir dikey şerit gelecektir.

gallery-1

Sınıf: 7B Kategori II- SARI Sembol: Yonca Siyah Zemin: Üst yarısı, beyaz sınırlar içinde sarı; alt yarısı beyaz Numara & Renk: 7 & Siyah Not : Etiketin alt yarısında siyah olarak: RADIOACTIVE “CONTENTS” (RADYOAKTIF, İÇERİKLE). ACTIVITY… (“AKTİVİTE…”Siyah dış çizgili bir kutucuk içerisinde: “TAŞIMA İNDEKSİ” belirtilecek. “RADIOACTIVE” (RADIOACTIVE) kelimesinin ardından kırmızı renkli iki adet dikey şerit gelecektir.

gallery-1

Sınıf: 7C Kategori III- SARI Sembol : Yonca siyah Zemin : Üst yarısı, beyaz sınırlar içinde sarı; alt yarısı beyaz Numara & Renk : 7 & Siyah Not : Etiketin alt yarısında siyah olarak: " RADIOACTIVE “CONTENTS” (RADYOAKTIF, İÇERİKLER). "ACTIVITY"("AKTİVİTE")Siyah dış çizgili bir kutucuk içerisinde: “TAŞIMA İNDEKSİ” belirtilecek “RADIOACTIVE” (RADYOAKTİF) kelimesinin ardından kırmızı renkli üç adet dikey şerit gelecektir.

gallery-1

Sınıf: 7E Bölünebilir malzeme Zemin : Beyaz Numara & Renk : 7 & Siyah Not : Etiketin üst yarısında siyah olarak: “FISSILE" (BÖLÜNEBİLİR); Etiketin alt yarısında siyah köşeli bir kutuda: "CRITICALITY SAFETY INDEX ..." (KRITIKLIK EMNİYET İNDEKSİ) belirtilmelidir.

Sınıf 8: Aşındırıcı Maddeler

gallery-1

Sembol : İki cam kaptan dökülen ve bir el ile metale saldıran sıvılar siyah Zemin : Üst yarısı beyaz; alt yarısı beyaz sınırlara sahip siyah Numara & Renk : 8 & Beyaz Örnek : Sülfürik asit, Hidroklorik asit, Asetik asit, Civa, Akü suyu, Nitrik asit

Sınıf 9: Çevreye zararlı maddeler dâhil muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler
Örnek: İçten yanmalı cihazlar, Motorlar, Kuru buz ,Mıknatıslanmış maddeler, Polimer bilyeler, Lityum pil

gallery-1

IMO 9 Sembol: Üst yarıda, yedi dikey şerit; siyah Zemin : Beyaz Numara & Renk : Altı çizili 9 & Siyah

gallery-1

IMO 9A Sembol: Üst yarıda, yedi dikey şerit; siyah; alt yarıda batarya grubu ve bir bozuk ve alev yayan pil siyah Zemin : Beyaz Numara & Renk : Altı çizili 9 & Siyah

Turkon Line  25.Yılını Kutluyor

Turkon Line 25.Yılını Kutluyor

Dünya deniz ticaretinde çok önemli bir yeri olan Amerika’ya konteyner taşımacılığı yapmak üzere kurulmuş olan Turkon Line, Amerika’ya ilk direkt servis veren Türk firması olmuştur. Bugün, 4 kıtada 23 ülkede, 11 Turkon Ofisi, 19 acente ve 37 acente ofisi ile büyük bir organizasyona sahiptir.

BAF

BAF

Gemilerin yakıt harcamaları, ilgili servislerin hacim ve ticaret dengesine göre belirlenecektir. BAF tarifesi 3’er aylık periyodlarda gözden geçirilerek yakıt fiyatlarındaki değişimlere göre hesaplanıp uygulanacaktır. Eğer yakıt fiyatındaki değişim bir önceki aya göre 40 USD/ton fazla ise uygulama aylık olarak devam ettirilecektir.

Gıda & Tarım

Gıda & Tarım

Gıda ve tarım, İnsanların birincil ihtiyaçlarına yönelik olmaları bakımından, her dönemde oldukça önem görmüş ve önemini her zaman koruyacak olan temel sektörlerdendir.

PAYLAŞ
FİYAT TALEP EDİN
FİYAT TALEP EDİN
Fiyat teklifi almak için formu doldurabilirsiniz.
YAKINDA
REZERVASYON YAPIN
REZERVASYON YAPIN
Rezervasyonlarınızı kolayca yönetebilirsiniz.
YAKINDA
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
Yükünüzün her aşamasını buradan takip edebilirsiniz.
GEMİ KALKIŞ & VARIŞ
GEMİ KALKIŞ & VARIŞ
Güncel gemi programlarına ulaşabilirsiniz.
YAKINDA
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN
Bölge, Ülke Müdürlükleri ve Acentelerimizin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.