Kimyasallar, Yanıcılar & Patlayıcılar / Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, IMDG Kod & Etiketleri

Kimyasal ürünler birçok sektörde hammadde olarak vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ancak bu ürünler genellikle tehlikeli madde sınıfına girdikleri için diğer kargo grupları gibi elleçlenemezler. Kimyasal, yanıcı ve patlayıcı ürünlerin taşımacılığındaki tüm süreçlere hâkim olmak ancak Turkon Line gibi bu sektörde deneyimli ve tecrübeli bir lojistik çözüm ortağı ile mümkündür. Ürünlerin taşınmasından istiflenmesine, limanda bekletilmesinden depolanmasına kadar her konuda Turkon Line, bilgi ve becerisi ile bu sektörlerin yanındadır. Turkon Line, güvenlik standartlarının yanı sıra uluslararası çevre standartlarına da titizlikle uymaktadır. Taşıma süreçleri için uluslararası düzenlemeler ve mevzuatlar belirlenmiştir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), uluslararası taşımacılığın emniyeti ve güvenliği için standartları belirler ve yasal konuları denetler. Tehlikeli maddelerin denizyolu ile taşınması iki ana sözleşme tarafından düzenlenmektedir. SOLAS (International Convention for the Safety of the Life at Sea) denizde can güvenliği ile ilgili uluslararası kuralları içeren sözleşme ve MARPOL (International Convention for the Prevention of pollution from Ships) denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesine ait uluslararası sözleşmedir.

Ülkemizde, SOLAS 1946 tarihli 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve MARPOL 2005 tarihli 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun çıkarılmıştır. IMDG Kod, 1960 SOLAS Konferansında SOLAS Sözleşmesi Bölüm VII çerçevesinde oluşturulmuştur. 1965 yılındaki IMO toplantısında hükümetlerin tavsiyesiyle, IMO Deniz Emniyet Komitesi MSC (Maritime Safety Committee) tarafından IMDG Kod onaylanmıştır. 1 Ocak 2004 itibariyle de zorunlu hale getirilmiştir. IMDG Kod'un amacı, Birleşmiş Milletler SOLAS/74 Konvansiyonu'nun öngördüğü şekilde ambalajlı, konteyner veya yük taşıma birimlerindeki tehlikeli yüklerin emniyetle taşınmasında uluslararası bir standart sağlamaktır.

Deniz, hava, tren, kara ve iç su yollarıyla yapılan taşımalar için Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması ve Risk tanımları Birleşmiş Milletler UN (UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) tarafından yapılmaktadır. Tehlikeli yükler, UN Numarası (UN Number) ve Uygun Taşımacılık İsmi (Proper Shipping Name) verilerek numaralandırılmış ve isimlendirilmişlerdir. UN number, tehlikeli yüklerin özelliklerini ve istif gereklerini kolayca bulabilmek için, Birleşmiş Milletler (United Nations) tarafından tehlikeli yüklere verilmiş 4 rakamlı numaradır. Örnek : UN 1203 MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL. Tehlikeli maddeler kimyasal yapılarına (yanıcı, basınçlı), şekillerine (katı, sıvı, gaz) ve tehlikelerine (patlayıcı, zehirli) göre gruplandırılırlar. Can ve mal emniyeti açısından ayrı ayrı özellikler arz eden 9 ayrı tehlikeli madde sınıfı, uluslararası etiket ve kod işaretlerine göre aşağıda sıralanmıştır.

Sınıf 1 :Patlayıcı Maddeler veya Nesneler
Örnek :Tehlike İşaretleri, Havai Fişekler, Fünyeler, TNT, Dinamit, Nitrogliserin

gallery-1
Sınıf :1.1 Kütlesel patlama tehlikesi olan madde ve nesneler
Sınıf :1.2 Fırlama tehlikesi olan ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler.
Sınıf :1.3 Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi olan, ancak kitlesel patlama tehlikesi olmayan madde ve nesneler.

Sembol :Patlayan bomba siyah 
Zemin :Turuncu 
Numara & Renk :1 & Siyah 
Not :**Bölüm yeri - patlayıcılık, ikincil risk ise boş bırakılacaktır.
*Uyumluluk grubu yeri - patlayıcılık, ikincil risk ise boş bırakılacaktır.

gallery-1
Sınıf :1.4 Belirgin bir tehlike içermeyen maddeler ve nesneler

Sembol :Siyah rakamlar yaklaşık 30 mm yüksekliğinde ve 5 mm kalınlığında olacaktır.
Zemin :Turuncu
Numara & Renk :1 & Siyah
Not :*Uyumluluk grubu yeri

gallery-1
Sınıf :1.5 Kütlesel patlama tehlikesi olan ancak hassasiyeti çok az olan maddeler

Sembol :Siyah rakamlar yaklaşık 30 mm yüksekliğinde ve 5 mm kalınlığında olacaktır.
Zemin :Turuncu
Numara & Renk :1 & Siyah
Not :*Uyumluluk grubu yeri

gallery-1
Sınıf :1.6 Kütlesel patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki nesneler

Sembol :Siyah rakamlar yaklaşık 30 mm yüksekliğinde ve 5 mm kalınlığında olacaktır.
Zemin :Turuncu
Numara & Renk :1 & Siyah
Not :*Uyumluluk grubu yeri

Sınıf 2 :Gazlar

gallery-1
gallery-1
Sınıf :2.1 Alevlenebilir gazlar 

Sembol :Alev siyah veya beyaz 
Zemin :Kırmızı
Numara & Renk :2 & siyah veya beyaz
Örnek :Çakmak gazı, Etan, Metan, Propan, Hidrojen, Asetilen 

gallery-1
gallery-1
Sınıf :2.2 Alevlenmeyen, Zehirsiz Gazlar

Sembol :Gaz silindiri siyah veya beyaz
Zemin :Yeşil
Numara & Renk :2 & Siyah veya Beyaz
Örnek :Amonyak, Sıkıştırılmış Oksijen, Argon, Helyum, Karbondioksit

gallery-1
Sınıf :2.3 Zehirli gazlar

Sembol :Kafatası ve çapraz kemikler siyah
Zemin :Beyaz
Numara & Renk :2 & Siyah
Örnek :Amonyum, Hava Gazı, Siyanür

Sınıf 3 :Alevlenebilir Sıvılar

gallery-1
gallery-1

Sembol :Alev siyah veya beyaz
Zemin :Kırmızı 
Numara & Renk :3 & Siyah veya beyaz
Örnek :Gazolin, Boya, Mürekkep, Parfüm

Sınıf 4 :Alevlenebilir Katılar

gallery-1
Sınıf :4.1 Alevlenebilir katılar, kendi kendine tepkimeye giren maddeler, hassasiyeti azaltılmış katı patlayıcılar

Sembol :Alev Siyah
Zemin :Yedi dikey kırmızı şerit ile altı beyaz şerit 
Numara & Renk :4 & Siyah
Örnek :Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Neft Yağı, Kibrit

gallery-1
Sınıf :4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Sembol :Alev Siyah
Zemin :Üst yarısı beyaz, alt yarısı kırmızı.
Numara & Renk :4 & Siyah
Örnek :Sodyum sülfit, Metal katalizörler, Mangal Kömürü, Balık Unu, Kuru Ot

gallery-1
gallery-1
Sınıf :4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkaran maddeler

Sembol :Alev siyah veya beyaz
Zemin :Mavi
Numara & Renk :4 & Siyah veya Beyaz
Örnek :Kalsiyum, Magnezyum, Alkalin Alaşımlar, Baryum, Karpit, Natriyum

Sınıf 5 :Oksitleyici/ Yükseltgen Maddeler ve Organik Peroksitler

gallery-1
Sınıf :5.1 Oksitleyici/Yükseltgen maddeler

Sembol :Daire üzerinde alev siyah
Zemin :Sarı
Numara & Renk :5.1 & Siyah
Örnek :Oksijen üreten kimyasallar, Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat

gallery-1
gallery-1
Sınıf :5.2 Organik peroksitler

Sembol :Alev siyah veya beyaz
Zemin :Üst yarısı kırmızı, alt yarısı sarı
Numara & Renk :5.2 & Siyah
Örnek :Metil etil keton peroksit, Saç boyaları, Kaporta macunları, Benzol peroksit, Hidrojen peroksit

Sınıf 6 :Zehirli Maddeler ve Bulaşıcı Maddeler

gallery-1
Sınıf :6.1 Zehirli maddeler

Sembol :Kafatası ve çapraz kemikler siyah
Zemin :Beyaz
Numara & Renk :6 & Siyah
Örnek :Böcek ilaçları, Dezenfekte ediciler, Fare zehri, Cıva bileşikleri, Nikotin, Kurşun

gallery-1
Sınıf :6.2 Bulaşıcı maddeler

Sembol :Daire içinde üst üste binmiş üç hilal siyah
Zemin :Beyaz
Numara & Renk :6 & Siyah
Örnek :Bakteriler, Virüsler, Tıbbi atıklar, Kan örnekleri

Sınıf 7 :Radyoaktif Madde
Örnek :Uranyum, Platinyum, Toryum, Radyonükleer Maddeler

gallery-1

Sınıf :7A Kategori I- BEYAZ
Sembol :Yonca Siyah
Zemin :Beyaz
Numara & Renk :7 & Siyah
Not :Etiketin alt yarısında siyah olarak: RADIOACTIVE” “CONTENTS …” (RADYOAKTIF, İÇERİKLER) "ACTIVITY ..." ("AKTİVİTE ...") "RADIOACTIVE" (RADYOAKTIF) kelimesinin ardından kırmızı bir dikey şerit gelecektir.

gallery-1

Sınıf :7B Kategori II- SARI
Sembol :Yonca Siyah
Zemin :Üst yarısı, beyaz sınırlar içinde sarı; alt yarısı beyaz
Numara & Renk :7 & Siyah
Not :Etiketin alt yarısında siyah olarak: RADIOACTIVE “CONTENTS” (RADYOAKTIF, İÇERİKLE). ACTIVITY… (“AKTİVİTE…”Siyah dış çizgili bir kutucuk içerisinde: “TAŞIMA İNDEKSİ” belirtilecek. “RADIOACTIVE” (RADIOACTIVE) kelimesinin ardından kırmızı renkli iki adet dikey şerit gelecektir.

gallery-1

Sınıf :7C Kategori III- SARI
Sembol :Yonca siyah
Zemin :Üst yarısı, beyaz sınırlar içinde sarı; alt yarısı beyaz
Numara & Renk :7 & Siyah
Not :Etiketin alt yarısında siyah olarak: " RADIOACTIVE “CONTENTS” (RADYOAKTIF, İÇERİKLER). "ACTIVITY"("AKTİVİTE")Siyah dış çizgili bir kutucuk içerisinde: “TAŞIMA İNDEKSİ” belirtilecek “RADIOACTIVE” (RADYOAKTİF) kelimesinin ardından kırmızı renkli üç adet dikey şerit gelecektir.

gallery-1

Sınıf :7E Bölünebilir malzeme
Zemin :Beyaz
Numara & Renk :7 & Siyah
Not :Etiketin üst yarısında siyah olarak: “FISSILE" (BÖLÜNEBİLİR); Etiketin alt yarısında siyah köşeli bir kutuda: "CRITICALITY SAFETY INDEX ..." (KRITIKLIK EMNİYET İNDEKSİ) belirtilmelidir.

Sınıf 8 :Aşındırıcı Maddeler

gallery-1

Sembol :İki cam kaptan dökülen ve bir el ile metale saldıran sıvılar siyah
Zemin :Üst yarısı beyaz; alt yarısı beyaz sınırlara sahip siyah
Numara & Renk :8 & Beyaz
Örnek :Sülfürik asit, Hidroklorik asit, Asetik asit, Civa, Akü suyu, Nitrik asit

Sınıf 9 :Çevreye Zararlı Maddeler Dâhil Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler
Örnek :İçten Yanmalı Cihazlar, Motorlar, Kuru Buz ,Mıknatıslanmış Maddeler, Polimer Bilyeler, Lityum Pil

gallery-1

Sınıf :9
Sembol :Üst yarıda, yedi dikey şerit; siyah
Zemin :Beyaz
Numara & Renk :Altı çizili 9 & Siyah

gallery-1

Sınıf :9A 
Sembol :Üst yarıda, yedi dikey şerit; siyah; alt yarıda batarya grubu ve bir bozuk alev yayan pil siyah 
Zemin :Beyaz 
Numara & Renk :Altı çizili 9 & Siyah

Turkon Amerika Crab Feast 2022'de yerini aldı

Turkon Amerika Crab Feast 2022'de yerini aldı

ABD’nin Maryland eyaleti Baltimore şehrinde, Harbor Point Central Plaza’da her yıl yapılan Crab Feast (Yengeç bayramı) etkinliği bu yıl 11 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti.

Pamuk

Pamuk

Pamuk; giyim, ev eşyaları, tıbbi malzemeler ve pek çok ürün için gerekli olan bir hammaddedir. Bu ürün, uygarlığın ilk dönemlerinden itibaren küresel ticaretin kalbinde yer almış ve küresel ekonominin kilit ürünlerinden biri olmuştur.

Konşimento

Konşimento

Bu bölümde Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş tarafından sağlanan deniz yolu taşımacılığına ait konşimento hüküm ve koşullarını bulabilirsiniz. Bu koşulların ayrıntıları aşağıda PDF olarak listelenmiştir.

PAYLAŞ
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
Yükünüzün her aşamasını buradan takip edebilirsiniz.
GEMİ KALKIŞ & VARIŞ
GEMİ KALKIŞ & VARIŞ
Güncel gemi programlarına ulaşabilirsiniz.
YAKINDA
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN
Bölge, Ülke Müdürlükleri ve Acentelerimizin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.