Tedarik Zinciri Politikası

Turkon Holding A.Ş. ve bünyesindeki tüm şirketler (Turkon) tüm çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği iş planlarını yürüterek her daim çevre, iş gücü ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır. Turkon, yarınların bugünlerden daha iyi olması için, gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkı sağlayacak tüm etmenleri koruyacak ve zenginleştirecektir.

Turkon, hizmetin sağlanması sırasında paydaş olan, bilgi üreten tüm unsurlarıyla birlikte, tüm tedarikçilerinin de bu yaklaşımı benimsemiş olmasını beklemektedir.

Bu politika uyarınca, Turkon’a hizmet veya mal tedariği sağlayan tüm kuruluşların da hizmet içerikleri ve uygulamalarıyla bu politikanın gerektirdiği etmenleri kabul etmesini bekliyoruz.
 

1. Yasal Uygulamalar

Kanunlara ve Yönetmeliklere Uyum
Turkon çatısı altında çalışanlar, tüm faaliyetlerini hukukun sınırları içerisinde gerçekleştirir. Yerel ve uluslararası yasalar gereğince hareket eder ve takibini yapar.
Rekabet Hukuku
Tedarikçi, iş yaptıkları yetki alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.
Rüşvet ve Yolsuzluk
Tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğu tolere etmemesi ve bu konuda duyarlı davranması beklenmektedir.

2. Çalışma Koşulları

Zorla Çalıştırma
Tedarikçilerimiz sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen çalışanları istihdam etmelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırmaya başvurulmaması ve tüm tedarikçilerimizden bu konuya duyarlı olmaları beklenmektedir.
Çocuk İşgücü
Tedarikçilerimizin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırının altında işçi çalıştırmaması gereklidir.
Taciz
Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup tedarikçiler tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.
Tazminat ve Ücretlendirme
Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, yürürlükteki iş mevzuatlarına eşit veya daha fazla olmalıdır.
Çalışma Saatleri
Tedarikçilerimiz, çalışma saatleri ve fazla mesai başta olmak üzere geçerli mevzuata uygun hareket etmelidir.
Ayrımcılık Yapılmaması
Tedarikçiler, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dahil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayırımcılık yapmamalıdırlar.
Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
Tedarikçilerde çalışanlar kendi tercihlerine göre yasal organizasyonlara katılmakta özgürdürler. Tedarikçiler çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanıyıp saygı göstermelidir. Çalışanlar bu örgütlere girmelerinden dolayı tehdit edilmemelidir.

3. Etik Kurallar
 
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın yasalara ya da Turkon Line Etik İlkeleri’ne uygun olmadığı düşünülen işlemleri Etik Komiteye iletebilmeleri amacıyla RedLine Etik Hattı oluşturulmuştur. 
Turkon Line Etik İlkeleri’ne ulaşmak için tıklayınız.

4. İş Sağlığı ve Güvenliği

Turkon olarak;
Hizmet üretirken bizimle olan tüm arkadaşlarımız için, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak iş nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sağlık ve güvenlik risklerini öngörüp gerekli koruma/korunma metodlarını ortaya koymayı ve uygulamayı,

Tüm paydaşlarına ve çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitimler düzenlemeyi ve gerek duyulan ekipmanın sağlanmasını,

Sürekli iyileştirmeler sağlayarak, uygulamaların hayata geçmesi için tüm katma değer sahiplerini yüreklendirmeyi,  ölçülebilir ve denetlenebilir hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmayı taahhüt etmekteyiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği için tedarikçilerimizden beklentimiz;

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymaları,
• Çalışanlar, stajyerler ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmaları
• Çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları ve iyileştirmeleri sağlamaları.

5. Çevreyle İlgili Yönetmelikler ve Korunma

Turkon olarak,
Faaliyet yürüttüğü tüm alanlarda sürdürülebilir çevreyi sağlamayı amaç edinmiş,

İnsandan toprağa, denizlerden hayvanlara, çevre unsurlarının tümünün müşterek alanlarında yaşamın, devamlılığın, çeşitliliğin sürekli olarak korunması için üzerine düşen sorumluluklara uygun şekilde hareket etmekte,

Atık yönetimi uygulamaları, acil durum planları, çevresel risklerin değerlendirilmesinden gelen tüm çıktılarla birlikte, çevre yönetimini sistemsel bir şekilde ele almakta ve yönetmektedir.

Bununla birlikte,
ISO 14000 standartları çerçevesinde, doğal kaynakların etkin kullanımına titizlikle dikkat eden Turkon, tüm çalışan ve paydaşlarıyla çevrenin bütünlüğünü ve tüm kaynaklarını korumak için her daim çalışmaya devam edecektir.
Turkon, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden çevre mevzuatına (hava emisyonları, atık su, zehirli maddeler ve tehlikeli atık boşaltımı ile ilgili tüm kanunlar da dâhil olmak üzere) uyumunun düzenli takibini, Çevre yönetimini sürekli iyileştirmelerini, iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele etmelerini ve bu taahhüdü paylaşmalarını beklemektedir.
Aynı zamanda tedarikçilerimizden de, kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin korunması ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi için politikalar geliştirmelerini ve bunları uygulamalarını beklemekteyiz.

6. Kalite

Turkon olarak,
Uluslararası alanda kabul görmüş standartları referans alarak bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmuş,

Turkon’un yenilikçi ve yüksek kaliteli hizmeti hedef edinen vizyonu doğrultusunda, modern donanımları aktif kullanan, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, sağladığı hizmetin her aşamasında güvenilir ve butik hizmet vermeyi amaç edinmiş,

Toplam Kalite Yönetimini esas almış, sürekli gelişime açık kadro ve süreçleri yarınlara taşıyıp, verimliliği ve organizasyon yeteneğini sürekli arttırarak uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede tutmayı hedeflemiş,

Turkon’un sahip olduğu hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak yüksek bir azim, birliktelik duygusu ve yarınlara da hizmet edebilecek yetkinlik ve yaratıcılıkta, teknik, sosyal donanımlarıyla sektöründe önder kadrosuyla,

Çevre yönetimi, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerini entegre bir biçimde yürüterek, kalite ve performans açısından örnek ve lider bir kuruluş olmak için her gün bir önceki günden daha fazla çalışırız.

Tüm tedarikçilerimizden de Turkon’un bu değerlerine sahip çıkmalarını, bu politikanın gerektireceği yaklaşımla hareket etmelerini bekliyoruz.

7. Bilgi Güvenliği

Turkon, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında iç ve dış paydaşların sürece katılımını bekler. Bu süreçte Turkon, paydaşlarından, tedarikçilerinden, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamayı beklemektedir.
 

rev.no_01 / rev.tarihi_18.10.2022

Turkon Line Türkiye Kızıldeniz Servisini Açtı

Turkon Line Türkiye Kızıldeniz Servisini Açtı

Turkon Line, Türk ihracatı ve ithalatına destek vermek için Türkiye’den Ürdün ve Suudi Arabistan’a servis açtı.

Pamuk

Pamuk

Pamuk; giyim, ev eşyaları, tıbbi malzemeler ve pek çok ürün için gerekli olan bir hammaddedir. Bu ürün, uygarlığın ilk dönemlerinden itibaren küresel ticaretin kalbinde yer almış ve küresel ekonominin kilit ürünlerinden biri olmuştur.

Demuraj

Demuraj

Taşıyan tarafından tedarik edilen konteynerlerin, tarifede belirlenen serbest süre (free time) içerisinde, gönderilen tarafından yükü boşaltılarak Taşıyan’a iade edilmemesi halinde, konşimento hükümleri uyarınca, taşıyanın, gönderilen veya taşıtandan talep etme hakkına sahip olduğu ve gecikilen her gün için işleyen gecikme bedeline “konteyner demurajı” denilmektedir.

PAYLAŞ
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
Yükünüzün her aşamasını buradan takip edebilirsiniz.
GEMİ KALKIŞ & VARIŞ
GEMİ KALKIŞ & VARIŞ
Güncel gemi programlarına ulaşabilirsiniz.
YAKINDA
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN
Bölge, Ülke Müdürlükleri ve Acentelerimizin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.